7 raons per optar per un consum responsable i local

Has pensat alguna vegada que cada vegada que consumeixes, la teva acció té conseqüències? A l’comprar, hem de triar i hem de ser conscients de què i com consumim.

Withfor

7 juliol 2020 |

La situació excepcional-nal producte de l’COVID 19 ha estat una bona oportunitat per reflexionar sobre els nostres hàbits i veure quins volem mantenir i quins canviar.

Avui parlem de l’consum responsable i us donem 7 raons per unir-se a ell.

Quan afegim el qualificatiu de “responsable” al nostre consum, estem sumant valor a l’elecció que fem cada dia com a consumidors entre els diferents béns i serveis que ens ofereix el mercat. És a dir, prenem consciència de la importància d’una acció que, per cotit-diana, no deixa de ser vital. És per això que, abans de comprar, hauríem de fer-nos algunes pre-guntes: Necessito el que vaig a adquirir? Estic triant lliurement o actuo de manera compulsiva? Quant de temps ho faré servir? Podria demanar a algú conegut? Està fet amb ma-terials reciclables? Qui i com ha elaborat el producte?
Si ens esforcem a trobar les respostes, segurament comprarem d’una forma molt més responsable i això tindrà una clara repercussió tant a nivell social com mediambiental.

7 motius per creure en el consum responsable

1. Dinarem millor i evitarem el malbaratament alimentari. L’alimentació és un ele-ment crucial en l’emergència climàtica. El no desbaratament de menjar és un dels punts clau de l’consum responsable: Llençar aliments a les escombraries ja no és una opció, de-hem de planificar bé la nostra compra i apostar per una alimentació sana i de proximitat-tat. Si aprofitem per innovar i crear receptes noves, no malbaratem cap ali-ment.
Paral·lelament, el consum responsable és una pràctica que també s’està estenent i assentant per tot el sector gastronòmic i de la restauració. La nova llei obliga els establiments a reduir les seves deixalles alimentaris i per la seva banda, molts consumidors-dors decideixen on anar segons el compromís sostenible dels locals.

2. Ajudarem a el comerç local. Consumir de forma responsable també significa apostar pels productes de proximitat, de quilòmetre zero. Les botigues i comerços contribueixen a l’economia local que és una font molt important en el context actual per a la recu-ració de la nostra ciutat. A més, contribueix a la vitalitat i millora de barri, donen am-bient i personalitat als carrers i les omplen de gent convertint-les en zones transitades. Sense comerços, els immobles es degradarien, i els barris estarien deserts.

3. Protegirem el medi ambient. Abans d’adquirir un producte, pensem en la petjada mediambiental que porta amb si, des de l’obtenció de les matèries primeres amb què es fa a la gestió dels residus finals, passant per la producció i l’ús. És molt im-portant prioritzar aquells productes amb un menor impacte ambiental i reduir el consu-me dels recursos naturals més limitats.

4. Estalviarem a casa nostra. Si consumim de forma responsable, comprarem menys i millor, i això ens portarà a un estalvi econòmic. El consum responsable també ens empeny cap a una major eficiència energètica i avui dia hi ha moltíssims elec-mèstics i sistemes en aquesta línia, que fan més eficient la nostra llar, redueixen l’impacte sobre el medi ambient ia més ens generen un estalvi econòmic.

5. Apostarem per les tres R. El consum responsable també ens porta a reciclar, reduir i a reutilitzar. Busquem alternatives que minimitzin l’explotació dels recursos naturals com, per exemple, donar una segona vida a alguns productes a través dels mercats de segona mà, els intercanvis o la reparació d’objectes i maquinària.

6. Tindrem una actitud responsable cap als altres. El consum responsable posa en valor els drets laborals de les persones que treballen el producte final que acabarem comprant. Si optem per aquest tipus de consum, estarem defensant en primera per-sona l’obligació de garantir els mateixos drets per a tothom.

7. Valorarem més allò que no és material. Diàriament estem exposats a nombre-sos estímuls que ens conviden a consumir i a posseir més i més, de forma compulsiva i in-necessària. El consum responsable implica també deixar enrere la societat de l’materialis-me per posar en valor tot allò que no costa diners però ens enriqueix enormemen-te i alhora, prendre consciència que, amb menys, vivim millor.

En Withfor estem convençuts que cada un de nosaltres podem convertir la nostra capacitat de compra en un important instrument de canvi cap a un món més sostenible. A la mai-ria dels casos realitzar un consum responsable només implica variar de forma conscient els nostres hàbits.

Aplicant petits gestos com optar per un consum local de productes i ser-vicis podem generar grans dinàmiques molt positives per al nostre futur a la ciutat i el de la planeta. Et convidem a donar-li una mirada als nostres serveis aquí.

Un recorregut per la Barcelona més ètica

Barcelona és una ciutat de negocis, comercial i emprenedora. Un espai on es generen nous models i on vénen a mirar-se anualment centenars de milers d'executius, emprenedors i inversors. No sorprèn que també sigui un bon brou de cultiu per...

26 abril 2019 |
Abrir chat
¿Necesitas más información?
¡Hola! 👋🏼 Estamos a tu entera disposición, ¿cómo podemos ayudarte?